مدیریت جوجه کشی

بررسی اثرات دما و زمان های مختلف نگهداری تخم مرغ نطفه دار در میزان قابلیت باروری آنها

نویسنده : | تاریخ : 13:54 - 91/06/31
دو عامل دما و رطوبت از متداولترین متغیر هائی است که سبب آلودگی تخم مرغ های بارور می گردند جهت بررسی اثرات زمان های مختلف نگهداری  تخم مرغ های بارور و دما بر میزان تفریخ (جوحه در آوری)، تعداد چهار صد تخم مرغ بصورت راندوم از یک مجتمع پرورشی مرغ گوشتی سی دو هفته ای در یک زمان تهیه شد. تخم مرغ ها  به پنج گروه مساوی  هشتاد تائی تقسیم شده و پس از تمیز  نمودن  ، دود دادن در گرمخانه
37.5 درجه سانتیگراد و درطوبت 60% بمدت یک  روز قرار گرفتند. سپس هر گروه به چهار زیرگروه ، 20 تخم مرغ / گروه ، تقسیم شدند و همه گروه ها در چهار دمای 4، 16، دمای اتاق (25 ) و 29 درجه سانتی گراد بمدت  1 ( گروه کنترل) ، 3 ، 6، 9 و 12 روز نگهداری شدند و سپس به مدت هجده  روز به دمای 36.5 درجه سانتیگراد و رطوبت 75%  و تا زمان جوجه درآوری به دستگاه هچری منتقل شدند.  داده های میزان جوجه در آوری (تفریخ)  و مرگ های جنینی در گروه های مختلف ثبت شدند.  نتایج نشان داد که به موازات افزایش  زمان نگهداری در دمای های مختلف میزان تفریخ (جوجه در آوری ) بطور قابل توجهی کاهش  مییابد (P<0.01 )  و در صد جنین های مرده در تخم مرغ های بارور افزایش داشته است  و افزایش  دما  میزان تفریخ  را  بطور قابل توجهی کاهش می دهد.   P> 0.01)).

                

کلمات کلیدی : مرغ گوشتی ، مرگ  جنینی،  زمان نگهداری  ،قابلیت  جوجه در آوری.

 

.

.

لطفاً جهت مشاهده ادامه نوشتار بر روی گزینه ادامه مطلب کلیک نمائید...


دسته بندی : مقالات
برچسب‌ها: دمای تخم مرغ, رطوبت تخم مرغ, تلفات جنینی, جوجه کشی, مقالات, تخم مرغ, جوجه درآوری, تفریخ

 

ستر

نویسنده : | تاریخ : 11:26 - 91/05/22

ستر

     زمان انکوباسیون تخم مرغ ها به طور متوسط 504 ساعت (21 روز) می باشد که 18 الی 19 روز اول به ستر اختصاص می یابد. قبل از ورود تخم مرغ ها به داخل ستر بایستی توسط کارشناس مربوطه مدت انکوباسیون تخم مرغهای هر فارم تعریف گردد که این کار با توجه به سن گله مادر، اندازه تخم مرغ های قابل جوجه کشی و نیز نوع دستگاه انجام می پذیرد و پس از اعمال تصحیحات صورت گرفته مدت انکوباسیون هر فارم در شناسنامه ستری آن ثبت می شود و این مسئله بیانگر زمان مناسب ورود تخم مرغها به داخل ستر نیز می باشد.     4 اصل قابل کنترل در سترها عبارتند از:

    1- دما: که در طول دوره ثابت می باشد (حدود 37/4 درجه سانتیگراد (99/4 درجه فارنهایت)) که توسط المنت های تعبیه شده در دستگاه ستر فراهم می گردد. همانطور که قبلاً گفته شد در سیستم های چند سنی، گرمای تولید شده از تخم مرغ ها پس از 9 روزگی نیز سبب گرم شدن تخم مرغها با سن پایین تر می شود.

    2- رطوبت: میزان رطوبت مورد نیاز در ستر 84 درجه فارنهایت می باشد که در دستگاه های مختلف جوجه کشی ، به صورت بخار آب ، اسپری آب و یا دیسک های گردان تامین می گردد.

3- تهویه: هوای ستر ها توسط هوای سالن تامین می شود، که به ازای هر 1000 عدد تخم مرغ 0/14 متر مکعب در دقیقه در نظر گرفته می شود.

    4- چرخش: جهت جلوگیری از چسبیدن نطفه به پوسته تخم مرغ، چرخش تخم مرغ ها با زاویه 45 درجه در هر 1 ساعت ضروری می باشد، به گونه ایی که کاهش میزان زاویه چرخش و یا دفعات چرخش سبب کاهش میزان جوجه درآوری می شود.دسته بندی : ستر
برچسب‌ها: ستر, دمای تخم مرغ, رطوبت تخم مرغ, تهویه, چرخش تخم مرغ, جوجه کشی, انکوباسیون, سن گله مادر